Likvidace autovraků

likvidace_autovraku_img1.jpg

dots

Ekologická likvidace autovraků


V souladu s evropskou i českou legislativou týkající se životního prostředí Vám nabízíme bezplatný zpětný odběr vašeho automobilu značky Peugeot k ekologické likvidaci. Můžete jej odevzdat na určených autorizovaných sběrných místech, jejichž aktuální seznam najdete zde.

Ekologickou likvidaci autovraků značky Peugeot odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.


Informace o zpětném odběru vozidel s ukončenou životností

K ekologické likvidaci můžete bezplatně odevzdat vůz Peugeot bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.
 

Zpětný odběr je pro Vás bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vůz odevzdáváte na určených sběrných místech (viz. seznam výše)
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty, např. motor, převodovka, kola, karosérie, katalyzátor apod.)
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

Při odevzdání vozu na určeném sběrném místě obdržíte certifikát o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení tohoto dokumentu je podmínkou pro odhlášení vozidla.

 

Informace pro zpracovatele vozidel s ukončenou životností

Veškeré informace nutné k ekologickému a efektivnímu zpracování autovraků značky Peugeot (starých i novějších modelů) můžete zdarma získat prostřednictvím informační databáze IDIS (International Dismantling Information System), na jejímž vývoji Peugeot spolupracoval s dalšími výrobci automobilů. IDIS obsahuje informace např. o materiálovém složení jednotlivých komponent, o postupech při odstraňování nebezpečných kapalin, o zacházení s pyrotechnickými komponenty apod. Informace jsou k dispozici na DVD nebo prostřednictvím online přístupu na internetu a jsou aktualizovány dvakrát ročně. Veškeré informace i výše zmíněné DVD získáte na internetové stránce www.idis2.com.

710;1010;end_of_life_vehicles